Witawat shared a post  
3 yrs - Translate - Youtube

ไทยพบผู้ติดเชื้อCOVID-19 เพิ่ม 2 คน
จาก อิตาลี-ผู้ติดเชื้อทั่วโลก ทะลุ1แสนแล้ว

3 yrs

ไทยพบผู้ติดเชื้อCOVID-19 เพิ่ม 2 คน
จาก อิตาลี-ผู้ติดเชื้อทั่วโลก ทะลุ1แสนแล้ว