อาจะเป็นคนนี้ แหวน ฐิติมา
เจ้าของบทเพลงฮิต อมตะ ที่สุด
เป็นเพลงที่อยู่ในตำนาน เพลงซึ้งกินใจ