นุ่น บุญยรัตน์ Changed her profile picture
2 yrs - Translate

สวัสดี เพื่อนชาว facethai ทุกคน
ปี 2563 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนโลกกันแล้ว

image