ขออนุญาตบอกบุญครับ ปิดทองวัดในป่า วัดสมานมิตร "สมานมิตร มาแล้วจะหลงรัก"

image